1.
Parker V, Lööf L, Kåreholt I. After work: en longitudinell studie i arbetsmiljöns långsiktiga inverkan på sambandet mellan socioekonomisk position och äldres ohälsa. SoFo [Internet]. 01 oktober 2010 [citerad 26 februari 2024];47(4):5-30. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18470