1.
Borell K, Gerdner A. Motstånd och stöd: en studie av svenska muslimska församlingar. SoFo [Internet]. 01 oktober 2010 [citerad 25 februari 2024];47(4):31-43. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18471