1.
Gähler M. Att skiljas är att dö en smula. : Skilsmässa och psykisk ohälsa hos svenska kvinnor och män. SoFo [Internet]. 01 oktober 1999 [citerad 19 september 2020];36(4):4-39. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18497