1.
Edling C, Eldén S. Redaktionen har ordet. SoFo [Internet]. 30 januari 2019 [citerad 27 januari 2023];55(4):3-4. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18776