1.
Ekerwald H. Redaktören har ordet: Sociologisk Forskning, Web of Science och Sociological Abstracts. SoFo [Internet]. 01 juli 2009 [citerad 17 april 2024];46(3):3-4. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19209