1.
Hochschild A. Feeling in sociology and the world. SoFo [Internet]. 01 april 2008 [citerad 21 juni 2021];45(2):47-50. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19235