1.
Hetzler A. Sociologförbundet har ordet: Sabbatstermin och utvecklingav sociologiämnet. SoFo [Internet]. 01 oktober 2008 [citerad 19 juni 2021];45(4):116-7. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19257