1.
Hjerm M. Sociologisk Forskning i ny skepnad. SoFo [Internet]. 01 april 2003 [citerad 06 december 2023];40(2):2. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19398