1.
Aspers P. Interaktionsformer. SoFo [Internet]. 01 januari 2002 [citerad 02 mars 2024];39(1):6-29. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19427