1.
Eldén Åsa. “Om hon lever vill människor se mer och mer”: Rykten, splittrad kvinnlighet och heder bland svenska kvinnor från Mellanöstern. SoFo [Internet]. 01 oktober 2001 [citerad 31 januari 2023];38(3-4):115-47. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19461