1.
Ekström M, Lidskog R. Sociologisk Forskning behövs!. SoFo [Internet]. 01 oktober 2000 [citerad 19 september 2020];37(3-4):92-5. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19487