1.
Wide S. Schack och social interaktion: Dag Østerberg, Johan Asplund och brädet. SoFo [Internet]. 08 juli 2020 [citerad 20 september 2021];57(2):165–188. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19586