1.
Eriksson E. Den egna erfarenhetens marknad: Om brukarinflytandearbete och kommodifieringen av individers erfarenhet av psykisk ohälsa. SoFo [Internet]. 26 juni 2019 [citerad 24 januari 2022];56(2):85-109. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19749