1.
Kulin J, Johansson Sevä I, Hjerm M, Fors Connolly F. Oro över coronapandemin i det svenska samhället. SoFo [Internet]. 04 juni 2021 [citerad 15 oktober 2021];58(1–2). Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/22104