1.
Olaison A, Knechtel M, Torres S, Forssell E. Dokumentationens roll för klientskapande processer i äldreinriktat socialt arbete: Spelar utlandsfödd bakgrund, kön och ålder någon roll?. SoFo [Internet]. 14 december 2021 [citerad 13 augusti 2022];58(3):287–310. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/22305