1.
Jämte J, Kelekay J, Schclarek Mulinari L, Sohl L. Samhällsvetenskapliga perspektiv på Black Lives Matter. SoFo [Internet]. 21 december 2020 [citerad 27 januari 2023];57(3–4):363–379. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/22320