1.
Sohl L, Wennerhag M. Redaktörerna har ordet. SoFo [Internet]. 21 december 2020 [citerad 02 december 2022];57(3–4):225–226. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/22330