1.
Uhnoo S, Sernhede O. Shout out! Ortenpoddar som folkbildning, motoffentlighet och underhållning. SoFo [Internet]. 27 juni 2022 [citerad 10 juni 2023];59(1–2):149–176. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/23506