1.
Alm S. Social inkludering och inställning till omfördelning: Kvinnors attityder i en historisk brytningstid. SoFo [Internet]. 15 december 2022 [citerad 02 mars 2024];59(3):279–298. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/23870