1.
Edlund J, Eldén S, Wästerfors D, Sohl L. Att bedriva sociologisk forskning i en tid av byråkratiserad etikprövning. SoFo [Internet]. 21 februari 2022 [citerad 24 mars 2023];58(4):455–466. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/23907