1.
Berg M, Lidegran I, Schmauch U, Sjöstrand G, Kravchenko Z. Digital sociologi: Att undervisa i sociologi under en pandemi. SoFo [Internet]. 21 februari 2022 [citerad 01 april 2023];58(4):467–482. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/23910