1.
Ekström V, Hvenmark J. Ett pris man får betala? Om kvalitet i socialtjänstens arbete med skyddat boende. SoFo [Internet]. 09 mars 2023 [citerad 25 september 2023];59(4):447–471. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/24131