1.
Sohl L, Wennerhag M. Redaktörerna har ordet. SoFo [Internet]. 27 juni 2022 [citerad 20 mars 2023];59(1–2):3–4. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/24260