1.
Sohl L, Wennerhag M. Redaktörerna har ordet. SoFo [Internet]. 15 december 2022 [citerad 27 januari 2023];59(3):251–252. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/24823