1.
Holmqvist D. Feminism och konvivialitet. Samexistens, oenighet, hopp. Gleerups, 2023: Lena Martinsson & Diana Mulinari (red.) . SoFo [Internet]. 29 juni 2023 [citerad 30 september 2023];60(1):107-9. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/25223