1.
Envall F, Andersson D, Rohracher H. Att energigemenskapa: Energigemenskaper som arena för klimatomställningens praktiker och politik. SoFo [Internet]. 31 december 2023 [citerad 21 april 2024];60(3-4):299-325. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/25394