1.
Persson M, Ståhl C. Sociologisk Forskning ger ut sin 60:e årgång!. SoFo [Internet]. 27 oktober 2023 [citerad 05 december 2023];60(2):121-3. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/25480