1.
Ginnerskov J. Mot disciplinens kärna! : Från sociologiska paradigm till sociologididaktik. SoFo [Internet]. 27 oktober 2023 [citerad 25 juni 2024];60(2):141-4. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/25482