1.
Hansson E. ”Varje timme i bassängen räknas”: Idrottslärares erfarenheter av simundervisning i svensk grundskola. SoFo [Internet]. 09 juli 2024 [citerad 19 juli 2024];61(2):145-69. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/25798