1.
Köpsén J. Michael Tåhlin, A Research agenda for Skills and Inequality, 2023. SoFo [Internet]. 09 juli 2024 [citerad 24 juli 2024];61(2):237-8. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/26305