Redaktörer
Lena Sohl
Magnus Wennerhag

 

Ansvarig utgivare
Kenneth Nelson

 

Redaktion
Lena Sohl (redaktör)
Magnus Wennerhag (redaktör)
Alexandra Bogren
Love Bohman
Paul Fuehrer
Zhanna Kravchenko
Adrienne Sörbom

 

Adress och kontakt
Sociologisk Forskning
Magnus Wennerhag
Södertörns högskola
141 89 Huddinge


 

Epost
sociologiskforskning@sverigessociologforbund.se 

Redaktionsråd
Ylva Almqvist, Stockholms universitet
Patrik Aspers, Uppsala universitet
Alireza Behtoui, Södertörns högskola
Katrine Fangen, Universitetet i Oslo
Peter Hedström, Linköpings universitet
Mikael Hjerm, Umeå universitet
Tora Holmberg, Uppsala universitet
Bengt Larsson, Göteborgs universitet
Christine Roman, Örebro universitet
Stefan Svallfors, Institutet för framtidsstudier
Östen Wahlbeck, Helsingfors universitet
Malin Åkerström, Lunds universitet