Redaktörer
Christofer Edling

Sara Eldén

 

Ansvarig utgivare
Kenneth Nelson

 

Redaktion

Christofer Edling

Sara Eldén

Mikael Klintman

Åsa Lundqvist 

Diana Mulinari

David Wästerfors

 

 

Adress och kontakt

Sociologisk Forskning

Sociologiska institutionen,
Lunds universitet
Box 114
221 00 Lund

 

Epost
sociologiskforskning@sverigessociologforbund.se 

Redaktionsråd

Ylva Almqvist, Stockholms universitet

Patrik Aspers, Uppsala universitet

Alireza Behtoui, Södertörns högskola

Katrine Fangen, Universitetet i Oslo

Peter Hedström, Linköpings universitet

Mikael Hjerm, Umeå universitet

Tora Holmberg, Uppsala universitet

Bengt Larsson, Göteborgs universitet

Christine Roman, Örebro universitet

Stefan Svallfors, Institutet för framtidsstudier

Östen Wahlbeck, Helsingfors universitet

Malin Åkerström, Lunds universitet