Redaktion

Redaktörer
Lena Sohl
Magnus Wennerhag

Ansvarig utgivare
Åsa Lundqvist

Redaktion
Lena Sohl (redaktör)
Magnus Wennerhag (redaktör)
Alexandra Bogren
Love Bohman
Sara Ferlander
Paul Fuehrer
Zhanna Kravchenko
Adrienne Sörbom

Adress och kontakt
Sociologisk Forskning
Magnus Wennerhag, ME225
Södertörns högskola
141 89 Huddinge

Epost
sociologiskforskning@sverigessociologforbund.se 

Redaktionsråd / Vetenskapligt råd
Ylva Brännström Almqvist, docent i sociologi, Stockholms universitet
Patrik Aspers, professor i sociologi, University of St. Gallen, Schweiz
Alireza Behtoui, professor i sociologi, Södertörns högskola
Hannah Bradby, professor i sociologi, Uppsala universitet
Christofer Edling, professor i sociologi, Lunds universitet
Katrine Fangen, professor i sociologi, Universitetet i Oslo, Norge
Peter Hedström, professor i analytisk sociologi, Linköpings universitet
Mikael Hjerm, professor i sociologi, Umeå universitet
Tora Holmberg, professor i sociologi, Uppsala universitet
Kerstin Jacobsson, professor i sociologi, Göteborgs universitet
Bengt Larsson, professor i sociologi, Linnéuniversitet
Christine Roman, professor i sociologi, Örebro universitet
Stefan Svallfors, professor i sociologi, Institutet för framtidsstudier
Östen Wahlbeck, professor i sociologi, Helsingfors universitet, Finland
Malin Åkerström, professor i sociologi, Lunds universitet