Redaktion

Redaktörer
Marcus Persson, docent i sociologi, Linköpings universitet
Christian Ståhl, professor i sociologi, Linköpings universitet

Ansvarig utgivare
Åsa Wettergren, professor i sociologi, Göteborgs universitet

Redaktionsmedlemmar
Daniel Persson Thunqvist, professor i sociologi, Linköpings universitet
Ida Seing, universitetslektor i sociologi, Linköpings universitet
Mattias Hellgren, universitetslektor i sociologi, Linköpings universitet
Lisa Ferm, universitetslektor i sociologi, Linköpings universitet
Tina Lidström, doktorand i pedagogik, Linköpings universitet
Maria Brandén, biträdande professor i analytisk sociologi, Linköpings universitet
Selcan Mutgan, postdoktor i analytisk sociologi, Linköpings universitet
Erik Rosenqvist, postdoktor i analytisk sociologi, Linköpings universitet
Laura Fürsich, doktorand i analytisk sociologi, Linköpings universitet
Jelmer Brüggemann, docent i sociologi, Linköpings universitet
Karin Edberg, doktor i sociologi, Linköpings universitet
Kajsa-Stina Benulic, doktor i miljövetenskap, Linköpings universitet
Johanna Annerbäck, doktor i barnstudier, Linköpings universitet

Redaktionsråd / Vetenskapligt råd
Ylva Brännström Almqvist, docent i sociologi, Stockholms universitet
Patrik Aspers, professor i sociologi, University of St. Gallen, Schweiz
Alireza Behtoui, professor i sociologi, Södertörns högskola
Hannah Bradby, professor i sociologi, Uppsala universitet
Christofer Edling, professor i sociologi, Lunds universitet
Katrine Fangen, professor i sociologi, Universitetet i Oslo, Norge
Peter Hedström, professor i analytisk sociologi, Linköpings universitet
Mikael Hjerm, professor i sociologi, Umeå universitet
Tora Holmberg, professor i sociologi, Uppsala universitet
Kerstin Jacobsson, professor i sociologi, Göteborgs universitet
Bengt Larsson, professor i sociologi, Linnéuniversitet
Christine Roman, professor i sociologi, Örebro universitet
Stefan Svallfors, professor i sociologi, Institutet för framtidsstudier
Östen Wahlbeck, professor i sociologi, Helsingfors universitet, Finland
Malin Åkerström, professor i sociologi, Lunds universitet

Postadress
Sociologisk Forskning
Linköpings universitet
Christian Ståhl
Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Avdelningen för pedagogik och sociologi
581 83 Linköping

E-post
sociologiskforskning@sverigessociologforbund.se