Open Access

Allt material i Sociologisk Forskning publiceras med omedelbar öppen tillgång (open access), under Creative Commons-licensen CC BY-NC-ND 4.0.

Allt innehåll i tidskriften är fritt tillgängligt utan kostnad och får för icke-kommersiella syften fritt läsas, laddas ned, kopieras, delas, skrivas ut och länkas. Innehållet får dock inte ändras. När innehållet används måste författare, källa och licens anges. Från och med 2022 tillhör upphovsrätten till innehållet respektive författare (för artiklar som publicerats före 2022 delas upphovsrätten mellan författaren och tidskriften).

Författaren kan fritt göra sin publicerade, accepterade eller insända text tillgänglig på institutionella och internetbaserade arkiv, exempelvis sitt lärosätes digitala arkiv eller andra tjänster för detta.

Inga publiceringsavgifter tas ut vid publicering i Sociologisk Forskning.