Prenumeration och Annonsering

Prenumerationer och köp av lösnummer
Sociologisk Forskning anlitar distributionstjänsten Nätverkstan för att hantera prenumerationer av tidskriftens tryckta version samt försäljning av tidigare utgivna nummer. 

Prenumerationspriser för tryckt version av Sociologisk Forskning:
• Prenumeration, Sverige: 1 000 kr
• Prenumeration, övriga världen: 1 100 kr
• Medlems- och studentprenumeration, Sverige: 670 kr
• Medlems- och studentprenumeration, övriga världen: 800 kr
Medlemsprenumeration kan tecknas av medlemmar i Sveriges Sociologförbund. 
Priset inkluderar porto. Ingen faktureringsavgift tillkommer vid förskottsbetalning.

Teckna din prenumeration på Sociologisk Forskning via denna länk. Du kan där betala direkt med kort eller beställa och senare betala en faktura. 

För frågor om prenumerationer, adressändringar, reklamationer eller beställningar av lösnummer, kontakta vår distributionstjänst Nätverkstan, via e-post sociologiskforskning@natverkstan.net eller telefonnummer 031-743 99 05 (telefontider är 09.00–12.00, tisdag–onsdag).


Annonsering i Sociologisk Forskning
För annonser gäller följande priser då heloriginal lämnas:
• Halvsida i ett nummer 1 000 kr; i fyra nummer 3 000 kr
• Helsida i ett nummer 2 000 kr; i fyra nummer 5 000 kr
För bokningar av annonser, kontakta tidskiftens redaktörer (sociologiskforskning@sverigessociologforbund.se).