Om Sociologisk Forskning

Sociologisk Forskning ges ut av Sveriges Sociologförbund med stöd av Vetenskapsrådet. Tidskriften publicerar vetenskapliga arbeten inom sociologins fält och vänder sig till forskare och andra som intresserar sig för den empiriska, teoretiska och metodologiska utvecklingen inom sociologin och samhällsvetenskaperna. I Sociologisk Forskning presenteras kontinuerligt resultat från pågående forskningsprojekt och analyser av sociologins teoretiska och metodologiska utveckling. Tidskriften har ett särskilt fokus på den svenska och nordiska samhällsutvecklingen och publicerar regelbundet temanummer kring aktuella forskningsområden. Tidskriften accepterar artiklar skrivna på svenska, engelska, norska och danska. Utöver vetenskapliga originalartiklar recenserar tidskriften svensk och internationell sociologisk och samhällsvetenskaplig litteratur. Kortare debattinlägg välkomnas också. För vetenskapliga artiklar tillämpar Sociologisk Forskning ett dubbelblint peer review-förfarande. Tidskriften grundades 1964 och utkommer med 4 nummer per år.

ISSN. Elektronisk version: 2002-066X. Tryckt version: 0038-0342.

Indexering. Sociologisk Forskning indexeras i Web of Science, Scopus, Artikelsök, Social Science Premium Collection (inklusive Sociological Abstracts) och SocINDEX. Sociologisk Forskning finns också tillgänglig via textdatabasen JSTOR (inom paketet Arts & Sciences X).

Segerstedtpriset. Vid sociologidagarna som hålls vartannat år delar Sveriges Sociologförbund ut Segerstedtpriset för bästa artikel i Sociologisk Forskning. Ett pris delas ut för varje årgång av tidskriften. Segerstedtpriset instiftades 1994.