Logga in eller Registrera dig för att skicka in ett bidrag.

Checklista vid insändning av bidrag

Som en del av insändningsprocessen måste författare kryssa för att bidraget uppfyller följande krav. Bidrag som inte uppfyller kraven kan komma att skickas tillbaka till författaren.
 • Bidraget eller en mycket snarlik version är inte tidigare publicerat eller under bedömning hos någon annan tidskrift.
 • Filen är sparad i Microsoft Word eller RTF-format.
 • Texten är korrekt formaterad och följer de språkliga anvisningar i Riktlinjer för författare.
 • DOI-länkar till referenser finns angivna där sådana finns.
 • Manuskript till vetenskapliga artiklar är ordentligt anonymiserat enligt anvisningar.
 • Figurer och diagram bifogas som separata filer i originalformat.
 • En kort författarpresentation enligt instruktioner laddas upp som separat fil.

Riktlinjer för författare

Sociologisk Forskning accepterar för eventuell publicering vetenskapliga artiklar på svenska eller annat skandinaviskt språk samt engelska. Tidskriften tillämpar ett (s.k. double blind) referee-förfarande, vilket innebär att artiklar som publiceras i Sociologisk Forskning är bedömda av oberoende kollegor. Sociologisk Forskning accepterar endast texter som inte tidigare publicerats och accepterar inte manuskript som samtidigt erbjuds annan tidskrift eller förlag. Inga avgifter tas ut för publicering i Sociologisk Forskning.

Artiklar

 1. För bedömning accepteras endast kompletta manuskript. Redaktionen accepterar inte synopsis, utkast till artiklar eller i övrigt ofärdiga manuskript.
 2. Manuskriptets författare ska följa Sociologförbundets riktlinjer för samförfattande.
 3. Manuskript registreras via Sociologisk Forsknings webbsida.
 4. Manuskriptet ska vara skrivet i MS-Word med dubbelt radavstånd och försett med goda marginaler. Nytt stycke görs med radbrytning. Manuskriptets omfång ska vara minst 4000 ord och högst 10000 ord, inklusive abstract/sammanfattning. Redaktionen tar endast emot manuskript via webbsidan.
 5. Författare ska inte anges i manuskriptet. På manuskriptets första sida anges endast titel och antal ord.
 6. En sammanfattning på engelska om maximalt 175 ord, en engelsk översättning av titeln, samt fem nyckelord på engelska ska bifogas.
 7. En kort författarpresentation på ca 50 ord ska bifogas. Ange även din titel, ventenskapliga hemvist, samt postadress.
 8. Eventuella noter placeras som fotnoter i manuskriptet. Slutnoter ska inte användas.
 9. Tabeller, figurer och bilder ska laddas upp i separata filer i sitt ursprungliga filformat.
 10. Eventuella förkortningar skrivs med punkt ("t.ex.").
 11. Litteraturhänvisningar i löpande text görs enligt följande: (Sontag 1977:35) alternativt Sontag (1977:35).
 12. DOI-länkar till referenser anges där sådana finns.
 13. Referenser utformas på följande sätt:

Bok: Pilgrim, D. & A. Rogers (1993) A sociology of mental health and illness. Buckingham: Open University Press.

Artikel: Haavio-Mannila, E., J.P. Roos & O. Kontula (1996) "Repression, revolution and ambivalence: The sexual life of three generations", Acta sociologica 39 (4):409–430. https://doi.org/10.1177/000169939603900403

Kapitel i bok: Dryler, H. (1994) "Etablering av nya högskolor: Ett medel för minskad snedrekrytering?", 285–308 i R. Erikson, & J.O. Jonsson (red.) Sorteringen i skolan. Stockholm: Carlsson.

Att använda DOI-länkar

DOI är en förkortning av Digital Object Identifier och fungerar som ett unikt ID-nummer som tilldelas elektroniska dokument, som t.ex. vetenskapliga artiklar. En DOI fungerar som en stabil länk till publikationen. Från och med 2019 tilldelas alla artiklar i Sociologisk Forskning DOI:er, och för alla referenser där DOI:er finns skall denna anges.

En DOI består av utgivarens prefix, följt av ett unikt ID-nummer. Lägger man även till https://doi.org före själva DOI:en fungerar den som en klickbar länk. Formatet är alltså https://doi.org/10.xxxx/xxxxx.

Du hittar oftast DOI:en på en artikels förstasida, eller i anslutning till artikelns information om citering. Du kan också enkelt söka fram DOI:er för en hel referenslista hos Crossref.

 

Recensioner

Recensioner av sociologiska avhandlingar och annan relevant litteratur (inklusive kurslitteratur) välkomnas och bedöms av redaktionen. En recension ska vara minst 700 ord och högst 1500 ord. En recensionsessä, dvs. en recension där två eller fler böcker behandlas, ska vara högst 2500 ord. Ange författarens namn, bokens titel, utgivningsår och förlag.

Recensioner ska laddas upp via Sociologisk Forsknings webbsida.

Debatt och kommentarer

I syfte att bidra till en levande debatt finns möjlighet att göra debattinlägg i tidskriften. Ett debattinlägg ska omfatta max 3000 ord.

Där finns även möjlighet att inkomma med kommentarer till texter publicerade i tidskriften. En replik omfattar cirka 1000 ord. Kommentarer bör skickas till redaktionen senast 30 dagar efter det att texten publicerats. Författaren till den text som kommenteras ges alltid utrymme att svara på kommentarer som publiceras.

Debattinlägg och kommentarer ska laddas upp via Sociologisk Forsknings webbsida. 

Integritetspolicy

 

Sociologisk forskning lagrar personuppgifter i syfte att kunna kommunicera med författare, granskare och redaktörer, och för att kunna skicka nyhetsbrev till registrerade läsare. Vi lagrar enbart de personuppgifter som användaren själv registrerar och har möjlighet att redigera eller radera i sin profil i inloggat läge. Utöver dessa uppgifter arkiveras även kommunikation med författare och redaktörer som del av det redaktionella arbetsflödet.

Vi delar inte lagrade personuppgifter med tredje part utöver den information som publiceras offentligt i samband med publicering av artiklar (namn, epost, institutionstillhörighet, författarpresentation, samt i förekommande fall ORCID).

Har du frågor kring hanteringen av personuppgifter, vänligen kontakta tidskriftens redaktörer, som också är personuppgiftsansvariga.