Integritetspolicy

Sociologisk Forskning lagrar personuppgifter i syfte att kunna kommunicera med författare, granskare och redaktörer, och för att kunna skicka nyhetsbrev till registrerade läsare. Vi lagrar enbart de personuppgifter som användaren själv registrerar och har möjlighet att redigera eller radera i sin profil i inloggat läge. Utöver dessa uppgifter arkiveras även kommunikation med författare och redaktörer som del av det redaktionella arbetsflödet.

Vi delar inte lagrade personuppgifter med tredje part utöver den information som publiceras offentligt i samband med publicering av artiklar (namn, epost, institutionstillhörighet, författarpresentation, samt i förekommande fall ORCID).

Har du frågor kring hanteringen av personuppgifter, vänligen kontakta tidskriftens redaktörer, som också är personuppgiftsansvariga.