Integritetspolicy

Informationen som samlas in från registrerade och icke-registrerade användare av tidskrifter på Lunds universitets tidskriftsplattform Open Journals på Lunds universitet (OJLU) används för att upprätthålla standardfunktioner hos vetenskapliga tidskrifter. Mer specifikt används den för: att möjliggöra kommunikation för tidskrifters redaktionella process; att informera läsare om nytt material; att analysera användning och läsning (besöks- och nedladdningsstatistik).

Information som kan bistå i utvecklingen av själva tidskriftssystemet som plattformen bygger på (Open Journal Systems – OJS) kan komma att delas med utvecklaren Public Knowledge Project (PKP), i form av anonymiserad och aggregerad data. Informationen kommer inte delas eller säljas vidare av PKP eller av tidskrifterna på denna plattform.

Registrerade användare

Alla registrerade användare vid tidskrifter på plattformen, inklusive författare och granskare i förekommande fall, samtycker till att deras personuppgifter sparas i OJLU och behandlas av ansvariga för tidskriften såväl som av plattformsinnehavarna. Personer som skickar in bidrag till tidskrifter på plattformen ger sitt medgivande att samtliga författares personuppgifter sparas och behandlas enligt ovan.

Besökare på webbplatsen

OJLU samlar in anonymiserad användardata för varje enskild tidskrift, dessa data består av IP-adresser, besökta sidor, datum, information om webbläsare, samt i förekommande fall geografisk data. Informationen nyttjas endast för användningsstatistik och aldrig för att identifiera enskilda besökare.

Plattformen använder också session cookies för att hantera ditt besök på sidan. En cookie med titeln OJSSID skapas när vid besök på en tidskrifts webbsida. Cookien används för att upprätthålla inloggning och för att lagra ett unikt besöks-ID. Cookies kan stängas av i din webbläsare utan att tillgången till det publicerade materialet påverkas. Däremot kommer alla funktioner som kräver inloggning i systemet att sluta fungera.

Individens rättigheter

Plattformsinnehavarna till OJLU och ansvariga för tidskrifterna på plattformen arbetar för att behandla persondata i enlighet med rådande standard, inklusive GDPR:s bestämmelser om den registrerades rättigheter. Dessa rättigheter innefattar exempelvis rätten till tillgång till registrerad persondata och rätt till radering av densamma (även kallad ”rätten att bli glömd”).

Om du har ett användarkonto hos någon eller några av tidskrifterna som finns på OJLU som du vill få raderat, skicka ett mail till publicera@lub.lu.se.

För information om hantering av persondata vid Lunds universitet, samt om universitetets skyldigheter som statlig myndighet och hantering av allmänna handlingar, gå till Processing of personal data at Lund University.