Sociologisk Forsknings sommarnummer (årgång 56, nr 2) finns tillgänglig för läsning!

2020-07-08

Årets andra nummer av Sociologisk Forskning ges ut i en tid som tydligt präglas av den globala coronaviruspandemin. Redan i förra numret publicerade vi ett samtal mellan fyra svenska sociologer om pandemin och vårt samhälles hantering av den. I detta nummer efterlyser vi mer sociologisk forskning om hur samhället och människors liv har påverkats av coronakrisen – genom ett Call for papers om att skicka in artikelmanuskript till ett kommande temanummer av Sociologisk Forskning.

Den tid i vilket numret publiceras präglas också av de globala protester som inleddes efter det att en vit amerikansk polis dödade den 46-årige svarta mannen George Floyd. I numret publicerar vi en intervju med den amerikanska sociologen Jeffrey C. Alexander, en av de planerade huvudtalarna vid årets inställda Sociologidagarna. Intervjun, som gjorts av Anna Lund och Andrea Voyer, kretsar främst kring Alexanders teori om den civila sfären, men behandlar även George Floyd, Black Lives Matter och covid-19-pandemin. Alexander beskriver mordet på George Floyd som ”ett trauma inuti ett trauma”, men ser den solidaritetsrörelse som växt fram som en möjlig brytpunkt för rasrelationerna i USA.

I det nya numret presenterar vi fyra forskningsartiklar:

Rolf Lidskog skriver i sin artikel ”Samhället utmanat? Artificiell intelligens och sociologisk kunskap” att en allt viktigare sociologisk uppgift är att studera AI (artificiell intelligens), om vi ska kunna förstå samhällets utformning och det sociala livet av i dag. Lidskog visar hur sociologiska perspektiv både kan vidareutveckla kunskapen om AI och utmana dominerande föreställningar om detta fenomen.

I artikeln ”Resisting the rat race. Self-sufficiency as a search for resonance in rural Sweden” analyserar Majken Jul Sørensen läsarbrev till tidningen Åter, skrivna av familjer som flyttat till den svenska landsbygden för att leva mer självförsörjande. Sørensen uppmärksammar frågor om modernitet, konstruktivt motstånd och vad livet i ett samhälle utan ekonomisk tillväxt skulle kunna innebära.

Sofia Strid studerar i sin artikel ”Betydelser av könsstympning hos migrerade minoriteter i Sverige. En feministisk våldsforskningsanalys” attityder, förhållningsätt och förändringsfaktorer i förhållande till könsstympning, ett fenomen som hon ser som ett uttryck för samhälleligt och könat våld. Strid argumenterar för att det finns allt för lite kunskap om attityder till könsstympning i Sverige och att feministiska perspektiv kan tillföra nya värdefulla perspektiv i denna fråga.

Sverre Wide menar i sin artikel ”Schack och social interaktion. En undersökning av Dag Østerbergs och Johan Asplunds analyser av schack” att sociologin allt för lite uppmärksammat spelandet av schack. Wides bidrag är att teoretiskt närma sig den struktur som utmärker schackspelandets sociala interaktion, vilket han gör genom att undersöka Østerbergs och Asplunds tidigare schackanalyser.

Numret innehåller också fyra recensioner av nyutkomna böcker. Bland annat recenserar Stefan Svallfors boken Politik på riktigt av Irene Wennemo och undrar huruvida det vore ”en absurd överdrift att utnämna Irene Wennemo till en svensk nutida Machiavelli”. Övriga recenserade böcker handlar om husockupanter, kopplingen mellan rasism och klass samt krishantering ur ett genusperspektiv.

Du hittar det nya numret på följande länk:
https://sociologiskforskning.se/sf/issue/view/3172

Vi vill också passa på att informera om att Sociologisk Forskning nu erbjuder alla medlemmar i Sveriges Sociologförbund ett medlemspris för prenumeration av tidskriften i tryckt form. Beställning görs via ett formulär hos vår nya distributionstjänst Nätverkstan och du hittar en länk till detta formulär här: https://sociologiskforskning.se/sf/prenumeration

Med bästa sommarhälsningar
Lena Sohl och Magnus Wennerhag
Redaktörer för Sociologisk Forskning