Ett nytt nummer av Sociologisk Forskning (årgång 59, nr 3) finns tillgängligt för läsning!

2022-12-15

I denna årgångs tredje nummer presenterar vi fyra forskningsartiklar som uppmärksammar helt olika aspekter av det svenska samhället.

I artikeln ”’Även om du är analfabet så antar jag att du ändå har en tidsuppfattning som alla andra.’ En kvalitativ analys av temporala motsättningar i svensk asylbyråkrati” identifierar Anna Lundberg, Anna Lindberg och Mehek Muftee tre motsättningar i Migrationsverkets temporala styrning av asylsökande. I Susanne Alms artikel ”Social inkludering och inställning till omfördelning. Kvinnors attityder i en historisk brytningstid” används tidigare ej analyserade intervjudata från Metropolitundersökningen för att undersöka hur gifta kvinnor såg på välfärdsstatlig omfördelning vid övergången från hemmafruepok till tvåförsörjarsamhälle.

Håkan Johansson och Ida Seing studerar i artikeln ”Practising empty talk. Compliance and resistance to normative control among caseworkers in the Swedish Public Employment Service” de strategier som handläggare på Arbetsförmedlingen utvecklar för att hantera nya managementmodeller på myndigheten som syftar till normativ kontroll. Henrik Fürst analyserar i artikeln ”Arrival to a fictional total institution. The Swedish folk high school as a liminal space in literature” hur påbörjandet av folkhögskoleutbildningar skildras i samtida svensk skönlitteratur, utifrån teorier om ankomster och totala institutioner.

I numrets recensionsdel skriver Emma Engdahl om Colm Flahertys avhandling A politics of community. Identity, stigma, and meaning in the extra-parliamentary left, som undersöker vilken roll gemenskapspolitik och självstigmatisering spelar inom den utomparlamentariska vänstern. Henrik Loodin recenserar Nigel Malins De-professionalism and austerity. Challenges for the public sector och Gunnar Gelin recenserar Åke Sandbergs Främling i sin stad. Stängda fabriker och butiker – missnöje och framtidstro.

Under rubriken Sociologförbundet har ordet rapporterar ordförande Åsa Lundqvist om förbundets aktiviteter under den gångna hösten samt informerar om vilket lärosäte som kommer att bli Sociologisk Forsknings hemvist från och med januari 2023.

Du hittar det nya numret på följande länk: https://sociologiskforskning.se/sf/issue/view/3390

Med bästa hälsningar
Lena Sohl och Magnus Wennerhag
Redaktörer för Sociologisk Forskning