Call for papers: jubileumsnummer!

2023-03-24

Sociologisk Forskning ger i år ut sin 60e årgång!

I detta jubileumsnummer vill vi rikta blicken mot samtiden och framtiden, som en intressant fortsättning på tidigare jubileumsnummer med reflektioner över ämnets historia och utveckling. Vi bjuder därför in juniora sociologer att reflektera och diskutera över vad sociologin i form av forskning, undervisning och samhällsengagemang, kan bidra med för att förstå vår samtid. Det går att bidra på två olika sätt, antingen genom att skicka in ett skriftligt bidrag eller genom att medverka i en intervju om sin syn på sociologin och dess roll i samhället. 

Skriftligt bidrag

Till jubileumsnumret välkomnar vi bidrag baserade i egen forskning och undervisning, men också samhällsengagemang av olika slag. Bidraget ska utgå från sociologiämnets roll i ett vidare sammanhang och kopplas till antingen forskning, utbildning eller samhällsdebatt alternativt relationer mellan dessa. Således ska bidraget vara av reflekterande och diskuterande karaktär med vetenskaplig förankring. Vidare kan reflektioner och diskussioner utgå från svenska förhållanden men även sätta dessa i relation till internationella sammanhang.

Vi välkomnar bidrag från doktorander och disputerade (max 5 år efter disputation) på temat Den samtida sociologins roll i forskningen, utbildningen och samhällsdebatten. Omfattningen på bidragen får vara mellan 700 – 1500 ord och skrivs på antingen svenska, engelska, danska eller norska. Max 10 referenser får anges. Bidragen skickas in per mejl till: lisa.ferm@liu.se, senast 2023-08-30.

Bidragen kommer att genomgå en redaktionell granskning (men inte peer-review) och det är redaktionen för Sociologisk Forskning som enhälligt väljer ut bidragen utifrån syftet att helheten ska spegla en mångfacetterad och samtida sociologi. Avsikten är att publicera reflektionerna under innevarande jubileumsår.

Intervju

Vi bjuder även in doktorander och disputerade (max 5 år efter disputation) till en gruppintervju på temat Den samtida sociologins roll i forskningen, utbildningen och samhällsdebatten. Intervjun kommer att hållas digitalt via Teams eller Zoom och reflektionerna från den presenteras i en sammanfattande text i jubileumsnumret.

Varmt välkomna att höra av er till kontaktperson nedan vid intresse.

Kontaktperson: Lisa Ferm, lektor i sociologi vid Linköping universitet. lisa.ferm@liu.se

Ladda ner Call for papers: https://sociologiskforskning.se/sf/libraryFiles/downloadPublic/62