Ett nytt nummer av Sociologisk Forskning (årgång 60, nr 1) finns nu tillgängligt!

2023-06-29

Vi i den nya redaktionen vid Linköpings universitet är stolta över att presentera vårt första nummer av Sociologisk Forskning. Numret innehåller fyra forskningsartiklar som alla på olika sätt handlar om svensk politik. De två första undersöker olika uttryck för den nationella kriminal- och migrationspolitiken, medan de två sista undersöker lokal bostadspolitik.

I artikeln ”Asylsökande flyktingar och den svenska ’tryggheten’” undersöker Lina Sandström den svenska migrationspolitiken med särskilt fokus på hur syriska flyktingar som kom till Sverige mellan 2013 och 2015 upplevt trygghet och otrygghet med avseende på asylprocessen, boende, ekonomi och sociala relationer.

I artikeln “Emotional expressions in the Swedish discourse on crime. A comparison of the 2018 Moderate and Social Democratic election campaigns” utforskar Klara Hermansson hur allmänheten uppmuntras att engagera sig känslomässigt i den svenska diskursen om kriminalitet genom att jämföra hur två av de största politiska partierna i Sverige – Moderaterna och Socialdemokraterna – uttryckte emotioner under 2018 års valkampanjer.

I artikeln ”Ansvarets politik. Kommunledd gentrifiering och hyresgästorganisering” analyserar Håkan Thörn, Ove Sernhede och Hans Lindgren styrningsstrategier och konflikter kring försök att ”lyfta” stadsdelen Angered i Göteborg så att den upphör att betraktas som ett utsatt område.

I artikeln ”Ojämlikhetsrealism. Normalisering av ojämlikhet i Göteborg” undersöker Catharina Thörn genom att analysera kedjan från politiska mål till genomförande stadens satsning på att minska ojämlikhet och segregation med stadsplanering som ett av redskapen. 

Numret innehåller också tre recensioner av nya böcker och avhandlingar.

Med förhoppning om en spännande tid som redaktörer önskar vi nu god läsning!

 

Marcus Persson och Christian Ståhl

Redaktörer för Sociologisk Forskning