Nytt temanummer: Klimatkris (Sociologisk Forskning årgång 60, nummer 3-4)

2024-02-26

Något försenat kommer nu Sociologisk Forskning med 2023 års sista nummer, som denna gång är ett fullmatat dubbelnummer på temat klimatkris, och som drivits av tre gästredaktörer som alla är verksamma inom miljösociologin: Kajsa-Stina Benulic och Karin Edberg från Linköpings universitet och Karin Gustafsson från Örebro universitet. Det är dock inte bara detta nummer som blivit försenat; klimatfrågan kan också sägas vara försenad inom sociologin som disciplin, liksom i Sociologisk Forskning som tidskrift. Miljösociologin har länge varit en nisch inom ämnet, men allmänsociologin behöver visa ett större engagemang i denna just nu kanske mest brännande samhällsfrågan.

För klimatet är inte bara en fråga för naturvetenskapen. Denna kan göra prognoser utifrån olika scenarier där mängden utsläpp av växthusgaser och utrotandet av biologisk mångfald leder till olika konsekvenser. Men alla frågor som berör anledningen till att vi står mitt i en klimatkris, liksom alla tänkbara lösningar eller sätt att hantera den pågående krisen, är till sin natur sociologiska. Det är människan som har skapat krisen, och det är människan som kommer att behöva hantera den. Och om den inte kan hejdas, så behöver människan åtminstone försöka att begränsa dess effekter för såväl människor som för planeten.

Klimatkrisen är en sociologisk kris också eftersom sociologin behöva ställa nya frågor och reflektera över sin roll i samhället: vi behöver både skarpare analyser av de problem vi står inför och sociologisk kunskap om hur en klimatomställning ska kunna ske. Sociologins perspektiv behövs för att kunna komma fram till rimliga och genomförbara strategier för en ny typ av samhälle som gjort sig kvitt fossilberoendet. För detta behövs också en sociologi om framtiden, om utopier och om nya sätt att tänka samhällen. Det är vår förhoppning att detta temanummer av Sociologisk Forskning ska kunna vara ett litet steg på vägen mot en sådan sociologi.

Vi önskar trevlig läsning!

Christian Ståhl och Marcus Persson

Redaktörer för Sociologisk Forskning

Gå till numret