Nytt nummer av Sociologisk Forskning (årgång 61, nummer 2) finns nu tillgängligt!

2024-07-09

Lagom till sommarsemestern kommer nu ett nytt nummer av Sociologisk Forskning, som lämpar sig väl för såväl solstol som seminarierum. Detta nummer innehåller artiklar som på olika sätt berör sociologins grundfrågor: samspel mellan individ och struktur, konsensus och konflikt, makt och motstånd.

I Erik Hanssons artikel ”Varje timme i bassängen räknas: Ett tidsrumsligt perspektiv på idrottslärares erfarenheter av simundervisning i grundskolor” riktas blicken mot grundskolelärares förutsättningar att erbjuda sina elever simundervisning. I artikeln visas hur simbassängen blir till en symbol för hela samhället genom vilka ges och vilka förnekas tillträde. 

Magnus Dahlstedt, Sabine Gruber och Maria Rydell har skrivit artikeln ”Inkluderingens banor: En longitudinell studie av skyddssökande människors levda erfarenheter i migrationens Sverige om skyddssökande som kom till Sverige 2014 och 2015. De synliggör individers levda ansträngningar och skapade strategier i strävan att nå erkännande och delaktighet i samhället och skapa en bättre framtid. 

Anna Nørholm Lundins artikel om musikers karriärer efter covid-19-pandemin,  ”And now everything is supposed to be normal again – just like that?! Mixed emotions and negotiations of careers and performer identities after the pandemic” behandlar utifrån en emotionssociologisk ansats viktiga frågor om kris, utveckling och identitet som svenska frilansmusiker har tvingats ställa och hantera. 

Fredrik Sandbergs essä ”Från förälskelse till beständig kärlek: På spaning efter tillit i Erich Fromms kärlekens konst” diskuterar Fromms undersökning om övergången från den hastiga och intensiva förälskelsen till den varaktiga kärleken i en stabil relation. I diskussionen blir tilliten centralt och det som i slutändan knyter oss samman med andra människor och världen på ett meningsfullt sätt.

Numret innehåller också tre recensioner av nya böcker. Det är Ylva Wallinders läsning av Bo Bengtssons och Martin Granders bok Bostadsfrågan som politik och intressekamp; Johanna Köpséns recension av A Research agenda for Skills and Inequality författad av Michael Tåhlin; samt Jecinta Okumus läsning av LaTonya Trotters bok More than medicine: Nurse practitioners and the problems they solve for patients, health care organizations, and the state.

Du finner numret här: https://sociologiskforskning.se/sf/issue/view/3533

Vi önskar trevlig läsning!

Marcus Persson och Christian Ståhl

Redaktörer för Sociologisk Forskning