Sociologisk Forskning 56 (1) 2019 är nu ute för läsning!

2019-04-05

Årets första nummer av Sociologisk Forskning är här, och det är också det första numret som publiceras via vår nya webbsida. I det aktuella nummer presenteras tre forskningsartiklar med spännande och aktuella teman. I Om akademiskt hushållsarbete och dess fördelning ger Sara Kalm ett bidrag till forskning om (o)jämställdhet i akademin. Ylva Wallinder analyserar högutbildade svenska arbetskraftmigranter i artikeln Imagined Independence among Highly Skilled Swedish Labour Migrants, och Johannes Lunneblad diskuterar diskrepans mellan ambitioner och faktiska resultat i ett skolsamverkansprojekt, i artikeln Utsatthetens mervärde En studie av ”Skolan mitt i byn” i ett socialt utsatt område.

Numret innehåller också en reflektion över organisationsforskaren James G March arbete, författad av Lars Engwall, och en recension av en aktuell avhandling. Avslutningsvis berättar Kenneth Nelson och Arvid Lindh om Sociologförbundets arbete med nya webbsidor, och framförallt annonseras Sociologidagarna 2020: boka redan nu den 18-20 mars då Stockholms universitet står värd för en spännande konferens!

Christofer Edling, Sara Eldén, redaktörer