Ett nytt nummer av Sociologisk Forskning 56(2) är ute!

2019-06-27

I det aktuella nummer presenteras fyra forskningsartiklar med spännande och aktuella teman. I Den egna erfarenhetens marknad: Om brukarinflytandearbete och kommodifieringen av individers erfarenhet av psykisk ohälsadiskuterar Erik Eriksson marknadstänkande inom brukarinflytandearbete. Mats Hilte reflekterar över relationen mellan droganvändning och tidsuppfattning i Psychoactive drugs and the management of time. I Att skapa en arbetssökande: Jobbcoaching, immateriellt arbete och den individualiserade arbetslösheten analyserar Daniel Karlsson Arbetsförmedlingens webbinarier, och slutligen diskuterarJoakim Thelander och Malin Åkerström relationen mellan möten och tid, i artikeln Ruled by the calendar? Public sector and university managers on meetings, calendars and time.

Redaktionen presenterar också stolt ännu en intervju, denna gång med Michèle Lamont. Intervjun som har titeln The world is not a fieldgenomfördes av Anders Hylmö under Lamonts besök i Lund våren 2018, i samband med Sociologidagarna. Numret innehåller också en recensionsessä av Christian Ståhl som har läst Rafael Lindqvists bok Aktivering och medikalisering i sjukförsäkringen,samt även en recension skriven av Anders Lundberg av en nyutgiven antologi inom det religionssociologiska fältet. I Sociologförbundets text gör Katarina Jacobsson en efterlysning av ny redaktion för Sociologisk Forskning: från och med 2020 är det dags för denna redaktion att lämna över stafettpinnen.

 

Christofer Edling och Sara Eldén (redaktörer)