Torgny T. Segerstedts pris för bästa artikel i Sociologisk Forskning för 2018 och 2019

2020-03-19

Vid årsmötet för Sveriges Sociologförbund den 19 mars 2020 tillkännagavs mottagarna av Torgny T. Segerstedts pris för bästa artikel i Sociologisk Forskning, för årgångarna 2018 och 2019. Priset har delats ut sedan 1995 och bär sitt namn efter Sveriges första professor i sociologi.

Juryns motivering för 2018 års bästa artikel:
”Priset för Sociologisk Forsknings bästa artikel 2018 går till ’Unveiling the Radical Right Online: Exploring framing and identity in an online anti-immigrant discussion group’ av Anton Törnberg och Mattias Wahlström. I denna artikel analyseras innehållet i diskussionsgruppen Stå upp för Sverige, som utgör ett belysande exempel för en typ av politisk aktivism som har fått allt större genomslag i det svenska politiska landskapet. Detta sker med en kreativ kombination av kvantitativa och kvalitativa metoder, samt genom att förena teorier från olika forskningsfält. Artikeln bidrar till en fördjupad förståelse för såväl politisk mobilisering som formering av kollektiv identitet, som har relevans även för andra former av politisk aktivism.”

Juryns motivering för 2019 års bästa artikel:
”Priset för Sociologisk Forsknings bästa artikel 2019 går till ’Den egna erfarenhetens marknad: Om brukarinflytandearbete och kommodifiering av individers erfarenheter av psykisk ohälsa’ av Erik Eriksson. Artikeln bygger på ett gediget empiriskt underlag och identifierar och belyser en intressant utveckling vad gäller brukarinflytande i psykiatrin. Resultatet av studien bidrar till den sociologiska beskrivningen av samhällsutvecklingen i stort, men är dessutom högst relevant för hur man inom vårdsektorn (och liknande sektorer) lägger upp sitt arbete med brukarinflytande.”

Juryn bestod av Jenny-Ann Brodin Danell och Sverre Wide.

Sociologisk Forskning gratulerar pristagarna!