2020 års första Sociologisk Forskning (årgång 56, nr 1) finns tillgänglig för läsning!

2020-04-09

Årets första nummer av Sociologisk Forskning är här!

Publicerad 2020-04-09

Det här numret av Sociologisk forskning kommer ut i en tid då livet är förändrat för många av oss, på grund av covid-19. I detta nummer publicerar vi därför ett samtal om sociologiska perspektiv på den samtida coronakrisen och samhällets reaktion på covid-19. Forskarna Erna Danielsson, Fredrik Liljeros, Shai Mulinari och Linda Soneryd samtalar om betydelsen av sociologisk kunskap för samhällets hantering av kriser och risker, samt den dynamik mellan expertis, politiker och medborgare som präglar frågor där expertkunskap är centralt. Det handlar också om att uppmärksamma perspektiv som annars tenderar att falla bort i den allmänna debatten – såsom ojämlikhet, konflikter, makt och ideologi, vilket är något som Shai Mulinari lyfter fram i samtalet.

I det nya numret presenteras tre forskningsartiklar med aktuella och viktiga teman:

Begreppet ”omsorgsoro” föreslås av Sara Ekholm för att förstå dagens reaktioner på klimatkrisen. I artikeln ”Oro för klimatförändringarnas konsekvenser” skriver hon om klimatagerande och betydelsen av omsorg om kommande generationer. Utifrån uppdelningen de orosbejakande, de tillitsfulla, de kalkylerande och de trygghetssökande visar hon på olika typer av klimatagerande.

Det så kallade flexibla arbetslivet uppmärksammas av David Öborn Regin, Jonas Axelsson och Markus Arvidson, i deras artikel ”Tidslojalitet. En explorativ undersökning om hur tid och lojalitet flätas samman i fakultetsadministratörers arbetsstrategier”. De visar hur oreglerade arbetsramar nödvändiggör ett komplext navigerande mellan olika lojaliteter, för vilka allokering av tid blir centralt och kritiskt.

Fackföreningars användning av internet och sociala medier i kommunikationen med sina medlemmar analyseras av Gabriella Scaramuzzino och Roberto Scaramuzzino. I artikeln ”Membership in the digital era. Swedish trade unions’ use of Internet and social media” visar de att organisationerna använder de digitala plattformarna för att stärka medlemskapet på redan givna premisser, snarare än att anpassa sig till de nya teknikerna.

Numret innehåller också fyra recensioner av nyutgiven vetenskaplig litteratur.

Detta nummer av Sociologisk Forskning är det sista numret från redaktionen i Lund, under ledning av redaktörerna Christofer Edling och Sara Eldén. Nu flyttar redaktionen till sociologiämnet på Södertörns högskola. Vi återkommer med 2020 års andra nummer, vilket blir det första som helt komponeras av den nya redaktionen i vid Södertörns högskola.

Vi vill också passa på att informera om att Sociologisk Forskning sedan nyligen har tagit steget ut bland de sociala medierna, och numera finns på Facebook, Instagram och Twitter. Följ oss även där! Se webbadresser nedan.


Med bästa hälsningar

Lena Sohl och Magnus Wennerhag, tillträdande redaktörer

Christofer Edling och Sara Eldén, avgående redaktörer

 

Facebook: https://www.facebook.com/SociologiskForskning/

Instagram: https://www.instagram.com/sociologiskforskning/

Twitter: https://twitter.com/SociologiskF