Kommentarer till ”Vem är teori?”

Författare

  • Lars Udehn Stockholms universitet

Downloads

Publicerad

2018-04-18

Referera så här

Udehn, L. (2018) ”Kommentarer till ’Vem är teori?’”, Sociologisk Forskning, 55(1), s. 93–97. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18181 (åtkomstdatum: 28 september 2021).

Nummer

Sektion

Artiklar