Kommentarer till ”Vem är teori?”

  • Lars Udehn Stockholms universitet
Publicerad
2018-04-18
Referera så här
Udehn, L. (2018) ”Kommentarer till ’Vem är teori?’”, Sociologisk Forskning, 55(1), s. 93-97. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18181 (åtkomstdatum: 7april2020).
Sektion
Artiklar