Kommentarer till ”Vem är teori?”

Författare

  • Lars Udehn Stockholms universitet

DOI:

https://doi.org/10.37062/sf.55.18181

Downloads

Publicerad

2018-04-18

Referera så här

Udehn, Lars. 2018. ”Kommentarer till ’Vem är teori?’”. Sociologisk Forskning 55 (1):93-97. https://doi.org/10.37062/sf.55.18181.

Nummer

Sektion

Artiklar