Krönika

Den akademiska etiken och entreprenörhögskolans anda

  • Lambros Roumbanis Stockholms universitet
Publicerad
2016-02-23
Referera så här
Roumbanis, L. (2016) ”Krönika: Den akademiska etiken och entreprenörhögskolans anda”, Sociologisk Forskning, 53(1), s. 75-86. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18247 (åtkomstdatum: 9april2020).
Sektion
Artiklar