Anförande: Academic work

A tale of essential tension between research and teaching

  • Pierre-Michel Menger Collège de France, EHESS, PSL
Publicerad
2016-06-10
Referera så här
Menger, P.-M. (2016) ”Anförande: Academic work: A tale of essential tension between research and teaching”, Sociologisk Forskning, 53(2), s. 175-192. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18254 (åtkomstdatum: 30mars2020).
Sektion
Artiklar