Sociala kartor över utbildningslandskapet

Installationsföreläsning, professuren i utbildningssociologi vid Uppsala universitet, 11 november 2015

  • Mikael Börjesson
Publicerad
2016-12-16
Referera så här
Börjesson, M. (2016) ”Sociala kartor över utbildningslandskapet: Installationsföreläsning, professuren i utbildningssociologi vid Uppsala universitet, 11 november 2015”, Sociologisk Forskning, 53(4), s. 421-437. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18272 (åtkomstdatum: 9april2020).
Sektion
Övrigt